Algemene voorwaarden


Wij zijn niet verantwoordelijk voor adteksten, foto's, telefoonnummers en andere gegevens die door xxxo.nl worden verstrekt.


Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.


 Aanvaarding van toegang. Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze website en diest te bezoeken. Door deze websit te bezoeken of de gebruikersovereenkomst te aanvaarden verklaar je dat je: 

-18 jaar of ouder bent, en dat je het recht en de hoedanigheid hebt om met deze gebruiksovereenkomst akkoord te gaan.

- Dat je deze site conform met alle van toepassing zijnde wetten en regels gaat gebruiken; en dat je nooit veroordeeld bent voor zeden feiten en dat je niet bekend staat als een geregistreerde zedendelinquent bij eender welke overheidsinstelling.


Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, persoonlijke foto's, video's) naar websites van derden. Website admin heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing.


Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om elkaar te komen. Het eindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. 


Website admin behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien het in ieder geval in strijd wordt met het wet, de openbare orde, de goede zeden en / of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Website om rechtsmaatregelen te nemen en / of schadevergoeding te vorderen.

Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.


Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. _________________________________________________________________________________

Advertentie regels


Minimum leeftijd voor gebruik/bezoek is 18 jaar!


U gaat ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor advertenties of reacties die door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Wij kunnen geen garantie geven over de juistheid, kwaliteit of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van deze website. 


Advertenties die de onderstaande inhoud, artikelen en/of diensten bevatten of in strijd zijn met de Nederlandse wet zijn niet toegestaan.


 • Alleen til je je foto's;
 • Handel niet in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid;
 • U zult niet handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • U zult geen berichten verspreiden die spam bevatten;
 • Advertenties met volledige persoonsnamen;
 • Alcohol voor consumptie (verzamelobjecten zijn wel toegestaan);
 • Beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief gedrag;
 • Drugs en producten voor drugsgebruik;
 • E-mailbestanden of andere bestanden met persoongegevens;
 • Geneesmiddelen of zelfmedicatie middelen;
 • Gestolen objecten;
 • U zult geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • Kinderporno;
 • Obsceen materiaal;
 • Ongeautoriseerde kopieën;
 • Oplichting;
 • Replica’s en namaakartikelen;
 • Terroristische propaganda.


Deze algemene voorwaarden kunnen door XXXO.NL worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.