Bij het gebruik van de diensten van kan door website en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Website houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Website, kan Website aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Website. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:


  • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
  • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.


Data Processing Doelstellingen


  • Als u een betaalde service of product betaalt op een factuur;
  • De mogelijkheid bieden om informatie door middel van een van de digitale diensten van Website in te dienen en uit te wisselen of om andere digitale dienstgebruikers te contacteren;
  • Stuur u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander (elektronisch of elektronisch) bericht;
  • Meld je aan via sociale websites (aanbiedingen van derden);
  • U kunt gerichte advertenties weergeven (beschikbare advertentieruimte van derden);