Deze website maakt gebruik van cookies en kan soms ook gebruikmaken van de diensten van andere dienstverleners die in verband met hun diensten cookies gebruiken. Wij hanteren de definitie van cookies zoals gedefinieerd in richtlijn 2002/58/eg betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/eg) en bieden hieronder informatie over de verschillende cookiecategorieën evenals informatie over de typen cookies die wij op onze websites gebruiken. Door deze website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies op apparaten die voor toegang tot onze website(s) worden gebruikt.


Wij gebruiken de volgende cookies:

  1.  Functionele cookies: Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert
  2.  Analytics: Cookies om het gebruik van de website te meten
  3.  Advertentiecookies: Cookies om advertenties te kunnen tonen
  4.  Overig: Cookies die niet in één van de andere categorieën zijn te plaatsen


CONFIGURATIE VAN UW BROWSER


Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen (Lees eerst punt 2!). Als u niet alles wilt verwijderen, zorg dan dat alleen Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.


Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kunt u Cookies aanvinken. U kunt ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.


Cookies verwijderen in Chrome

Klik op de 3 liggende streepjes rechtsboven. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen… Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. U kunt ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.


Opt-out Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.